Els oficis de la pell a la Catalunya preindustrial. Rafael Dalmau Editor, 2018

Elsoficisdelapell_interior_34-35

Pàgines interiors del llibre Els oficis de la pell a la Catalunya preindustrial de Josep M. Torras i Ribé. Rafael Dalmau Editor, 2018.